У склопу Erasmus+ пројекта Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science, а уз подршку Horizon 2020 пројекта OpenAIRE, у Београду ће се 18. и 19. октобра 2018. одржати дводневна конференција Дани отворене науке. Циљ конференције је упознавање истраживача из Србије са принципима отворене науке и актуелним иницијативама и захтевима у овој области, посебно у контексту пројеката финансираних од стране Европске комисије. Поред великог броја страних излагача који ће представити успешне примере примене отворене науке у Европској унији, посетиоци ће бити у прилици да се упознају и са актуелним стањем у овој области у Србији, пре свега са недавно усвојеном Платформом отворене науке и са активностима везаним за развој Портала отворене науке и Националног репозиторијума научних публикација.

Програм конференције

Четвртак, 18. октобар 2018.

Место  Научно-технолошки парк Звездара
 Пут до НТПЗ (ако нисте били)
9.15 Аутобус полази испред зграде Ректората Универзитета у Београду
9.45 - 10.30 Регистрација учесника и кафа добродошлице
10.30 - 11.00 Поздравна реч
проф. др Снежана Смедеревац
руководилац пројекта BEOPEN
проф. др Владимир Поповић
државни секретар при Министарству образовања, науке и технолошког развоја
 Видео снимак
проф. др Иванка Поповић
ректорка Универзитета у Београду
 Видео снимак
11.00 - 12.00 Национална платформа отворене науке - нови задаци и изазови
Биљана Косановић
Универзитет у Београду
 Видео снимак
 Презентaција (pptx)
12.00 - 13.00 How Persistent Identifiers Support Open Science
Susanna Mornati
4Science, Italy
 Видео снимак
 Презентaција (pdf)
 Презентaција (pdf)
13.00 - 14.00 Пауза за ручак
14.00 - 14.30 Hosting Open Repositories and Journals at an Institutional level
Andrew Gray
Goldsmiths, University of London, UK
 Видео снимак
14.30 - 15.00 OpenAIRE Advance and EOSC as a European Infrastructure Supporting Open Science
Gwen Franck
OpenAIRE and EIFL
 Видео снимак
 Презентaција (pptx)
15.00 - 15.30 Пауза за кафу  
15.30 - 16.30 Хармонизација иницијатива за отворену науку у Србији
Бранко Милосављевић и Дејан Пајић
Универзитет у Новом Саду
 Видео снимак
 Презентaција (ppt)
 Презентaција (pdf)
16.30 - 17.00 Greek Open Data Initiatives, Open Data and the role of Research libraries
Petros Stefaneas
National Technical University of Athens, Greece
Georgia Aggelaki
Greek National Library
 Видео снимак
 Презентaција (pptx)

Петак, 19. октобар 2018.

Место  Зграда Ректората Универзитета у Београду
10.00 - 10.30 Integrating social science data in Europe
Aleksandra Bradić-Martinović
Institut ekonomskih nauka, Beograd
 Презентaција (pptx)
10:30 - 11:00 Scientific publishing using interactive notebooks
Caspar Addyman
Goldsmiths, University of London, UK
 Презентaција (pptx)
11.00 - 11.30 Пауза за кафу
11.30 - 13.00 Open research data and FAIR data management planning
Fieke Schoots
Leiden University, the Netherlands
 Презентaција (pptx)
13.00 - 14.00 Пауза за ручак
14.00 - 16.00 Панел дискусија
Институционални репозиторијуми у Србији - искуства и препоруке

Локације конференције


Научно-технолошки парк Звездара

Ректорат Универзитета у Београду

Снимци презентација Назад на програм