Појам “отворена методологија” обухвата процедурална, техничка и технолошка решења намењена примени у научним истраживањима, која су отворено доступна научној заједници. Ова решења могу бити доступна у свом коначном облику, али су најчешће отворена за даљи развој, што подразумева да сваки члан научне заједнице може допринети њиховом унапређењу. Кључна карактеристика отворених методологија је њихова транспарентност, односно њихова директна применљивост од стране крајњег корисника. У овом тренутку, вероватно најбољу илустрацију отворених методологија представљају различита софтверска решења, попут статистичког програмског окружења R или софтверских решења попут статистичких пакета JASP или jamovi. Поменути статистички софтвери су погодни за примену у најширем спектру научних дисциплина. На универзитетима у Србији, R окружење је у широкој примени, а пакети JASP и jamovi примењују се у настави на Филозофском и Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду. Позивамо вас да испробате нека од ових решења и евентуално допринесете њиховом развоју.

У психологији и сродним научним дисциплинама, од посебног значаја је репозиторијум отворено доступних упитника IPIP (International Personality Item Pool), који је највећим делом преведен и на наш језик. У оквиру Психометријског центра у Кембриџу, развијена је платформа Concerto, намењена онлајн рачунарском адаптивном тестирању. Позивамо Вас да испробате неке од тестова когнитивних способности развијених у оквиру пројекта ICAR (International Cognitive Assessment Resources), од којих су неки базирани на Concerto платформи:

FaceIQ
Овде је неколико занимљивих тестова који мере различите аспекте способности опажања лица, као и интелигенцију и особине личности. Уколико имате питања везаних за овај тест, молимо Вас да пишете на адресу ls523@cam.ac.uk.

SAPA
Пројекат SAPA настоји да унапреди изучавање индивидуалних разлика. Тест, који није увек исте дужине, састоји се од различитих врста питања која ће Вам помоћи да истражите своје особине личности и когнитивне способности. Уколико имате питања везаних за овај тест, молимо Вас да пишете на адресу david-condon@northwestern.edu.

Игра просторног планирања
Испробајте нову игру мапирања, процените своје способности планирања простора, и забавите се "путујући" онлајн. Уколико имате питања везаних за овај тест, молимо Вас да пишете на адресу bsl28@cam.ac.uk.

Комплекснији тест нумеричког резоновања
Тестирајте своје когнитивне способности новим тестом интелигенције. Овај тест, који је нешто тежи, садржи задатке нумеричког резоновања, као и задатке типа матрица. Уколико имате питања везаних за овај тест, молимо Вас да пишете на адресу ls523@cam.ac.uk.