Због чега се регистровати на Порталу отворене науке?

Да би компаније планирале развој у складу са новим научним достигнућима.

Да би се успешније решавали проблеми са којима се компаније суочавају.

Да би се оснажила сарадња привредних субјеката и универзитета и да би се умрежили...


ЕКСПЕРТИПронађите стручњаке и тимове који се баве истраживањима везаним за област ваше делатности.
Пратите развој и могућности коришћења нових технологија, нових материјала и патентних решења.ИНОВАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТИПратите пројекте које финансира Министарство и остварите сарадњу са пројектним тимовима.
Унапредите пословање развојем капацитета и компетенција својих сарадника и запослених. ЗАПОСЛЕНИ
ВАША КОМПАНИЈАБудите доступни истраживачким тимовима и потенцијалним сарадницима.

Списак компанија које су приступиле Порталу

DunavNET
  https://www.dunavnet.eu       goran.buzdum@dunavnet.eu
IoT solution design company
  IoT turnkey solutions
BREM Group d.o.o.
  https://www.bremgroup.com       ivana.bremgroup@mts.rs
Bioremedijaciona kompanija fokusirana na razvoj i primenu jedinstvenih bioremedijacionih metoda
  Zaštita životne sredine, Upravljanje otpadom
Центар за промоцију науке
  http://www.cpn.rs       centar@cpn.rs
Мисија ЦПН-а је да премости јаз између науке и друштва окупљајући све релевантне актере и ширу јавност у процесу истраживања и иновација.
  Све области сарадње
Centar za primenjenu psihologiju
  http://dps.org.rs/centar-za-primenjenu-psihologiju       direktorcpp@dps.org.rs
Izrada i distribucija psiholoških mernih instrumenata, organizacija seminara, izdavačka delatnost, profesionalna selekcija, organizacija naučno-stručnih skupova, konsalting i treninzi.
  Psihologija
Inženjerska komora Srbije
  http://www.ingkomora.org.rs       milan.samardzija@yahoo.com
Komora je organizacija inženjera građevinske struke, inženjera elektro struke, inženjera mašinske struke, inženjera ostalih tehničkih struka, arhitekata i prostornih planera kojima je izdata odgovarajuća licenca u skladu sa Zakonom.
  Primenjena tehnologija iz oblasti zaštite životne sredine
Vital
  http://vital.rs       nikola.bescic@vital.rs
Fabrika čija je proizvodnja ulja, margarina, biljne masti, biljnog mrsa, majoneza i kečapa zasnovana na najsavremenijim tehnologijama.
  Tehnologija ulja i masti

Пријавите компанију или организацију