« novije   1      2      3   starije »

 

Усвојене институционалне политике отворене науке

Институције које су усвојиле институционалне политике
9. април 2019.


 

Open Science Trainer Bootcamp у Београду

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 23. април 2019.
5. април 2019.


 

Како испунити обавезе у вези са отвореним приступом у пројектима Х2020?

курс и вебинар
3. фебруар 2019.


 

Повезивање сервиса Altmetric.com са институционалним репозиторијумима из Србије

Где се све помињу научни радови?
19. јануар 2019.


 

Праћење отвореног приступа у Србији

сервис OpenAIRE
18. децембар 2018.


« novije   1      2      3   starije »