Otvorena evaluacija

Otvorena evaluacija označava objektivnije vrednovanje od strane korisnika koji nisu uključeni u donošenje odluka, npr. kolega istraživača ili članova društvene zajednice.

 

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/report.pdf