Pristupnica Portalu za kompanije i nevladine organizacije

Zbog čega se treba registrovati na Portalu otvorene nauke?

Da bi kompanije planirale razvoj u skladu sa novim naučnim dostignućima.

Da bi se uspešnije rešavali problemi sa kojima se kompanije suočavaju.

Da bi se osnažila saradnja privrednih subjekata i univerziteta i da bi se umrežili...


EKSPERTI

Pronađite stručnjake i timove koji se bave istraživanjima vezanim za oblast vaše delatnosti.
Pratite razvoj i mogućnosti korišćenja novih tehnologija, novih materijala i patentnih rešenja.

 INOVACIJE

PROJEKTI

Pratite projekte koje finansira Ministarstvo i ostvarite saradnju sa projektnim timovima.
Unapredite poslovanje razvojem kapaciteta i kompetencija svojih saradnika i zaposlenih.

ZAPOSLENI

VAŠA KOMPANIJA

Budite dostupni istraživačkim timovima i potencijalnim saradnicima.
 
 

Prijavite kompaniju ili organizaciju

 

  Refresh Captcha