Платформа за отворену науку
Платформа је намењена свим учесницима у научно-истраживачкој делатности и односи се на резултате истраживачких пројеката и програма финансираних у целини или делимично из буџета Републике Србије, односно од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Институциналне политике отворене науке
У складу са препорукама Министарства просвете, науке и техношког развоја датим у Платформи за отворену науку, сви државни универзитети и више научних института усвојило је одговарајуће политике, платформе и правилнике везане за примену принципа отворене науке.
Правилник о отвореној науци Универзитета у Новом Саду

Платформа за отворену науку Универзитета у Крагујевцу

Платформа за отворену науку Универзитета у Београду

Платформа за отворену науку Државног универзитета у Новом Пазару

Платформа за отворену науку Универзитета у Нишу

Правилник о спровођењу Платформе за отворену науку на Универзитету у Приштини

Правилник о спровођењу Платформе за отворену науку на Универзитету уметности у Београду

Упутство за спровођење Платформе за отворену науку Криминалистичко-полицијског универзитета

Правилник о спровођењу Платформе за отворену науку у Институту техничких наука САНУ

Платформа за отворену науку Института за заштиту биља и животну средину

Правилник о спровођењу Платформе за отворену науку у Институту за архитектуру и урабнизам Србије

Правилник о спровођењу Платформе за отворену науку у Институту за сточарство, Београд-Земун

Берлинска декларација
Берлинска декларација је један од најстаријих и најважнијих докумената којима се дефинишу и промовишу принципи отвореног приступа. Берлинску декларацију су потписали сви државни универзитет у Србији.
Препорука Европске комисије 2018/790
У складу са саопштењем Европске комисије „Ка бољем приступу научним информацијама: остваривање веће користи од јавних улагања у истраживања“ дефинисане су препоруке за чување, дистрибуцију и приступање научним информацијама.
кОАлиција С
У септембру 2018. године, група националних установа које финансирају истраживања, уз подршку Европске комисије и Европског савета за истраживања, покренула је иницијативу да се од 2021. године обезбеди потпуни и непосредни отворени приступ научним публикацијама.
У сусрет потпуно отвореном приступу 2020. године
Циљеви и препоруке за објављивање и дисеминацију научних резултата које је издала Европска асоцијација универзитета, а намењени су руководствима универзитета и националним ректорским конференцијама.
Нови принципи организације Science Europe
На заседању Генералне скупштине у Бечу одржаном 15. априла, чланице организације Science Europe – које обухватају 50 водећих јавних научних организација у Европи – усвојиле су нове заједничке принципе о издавачким сервисима у области отвореног приступа.