Значајан број научно-истраживачких уставнова у Србији је препознао потребу да резултате својих истраживања учини видљивијим и доступнијим кроз различите врсте репозиторијума и дигиталних архива. Већина репозиторијума је базирана на популарној бесплатној платформи DSpace, али постоје и примери самостално развијених репозиторијума за специфичне потребе институције. На овој мапи се налазе линкови до тренутно активних репозиторијума у Србији који испуњавају услове везане за стандарде машинске читљивости. Позивамо вас да нам, користећи формулар који се налази у дну странице, пошаљете информације о репозиторијума којих нема мапи и да помогнете да наша листа буде комплетнија и свеобухватнија.

Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Нишу, Државни универзитет у Новом Пазару и Универзитет уметности у Београду покренули су институциналне репозиторјуме израђене на платформи DSpace-CRIS. Пет државних универзитета је применило прилагоћену верзију ове платгорме која је развијена у оквиру пројекта BE-OPEN (Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science) и доступна је за бесплатно преузимање са сервиса GitHub. Сви покренути репозиторијуми инцијално садрже пописе факултета и департмана, спискове истраживача и метаподатке преузете из цитатне базе Scopus. Уз помоћ једноставне процедуре истраживачи су у могућности да увезу податке и из других сервиса као што су COBISS+, ORCID ili CrossRef.


Репозиторијум Универзитета у Новом Саду

Репозиторијум Универзитета у Нишу

Репозиторијум Универзитета у Крагујевцу

Репозиторијум Државног универзитета у Новом Пазару

Репозиторијум Универзитета уметности у Београду

Мапа је израђена уз помоћ © Опенстритмапа под CC BY-SA лиценцом.
* Косово према Резолуцији СБ УН 1244

Поред институционалних репозиторијума научних публикација, у Србији постоји неколико иницијатива отвореног приступа часописима, подацима, докторским дисертацијама и другим резултатима научно-истраживачког рада. У наставку се налазе линкови до најзначајнијих отворених архива ове врсте.


СЦИндекс - Српски цитатни индекс

Репозиторијум часописних чланака са DOI бројем

Национални репозиторијум података у пољопривреди

Национални репозиторијум докторских дисертација

Пријавите репозиторијум

Репозиторијум ће бити додат на мапу након провере адресе и техничких карактеристика од стране администратора листе.

sdfsdf