Национални портал
отворене науке
Време је.
5

Ауторска права и политике самоархивирања

Шта смете да депонујете у репозиторијум?

8. јун 2021.

Сервиси за отворену науку у Југоисточној Европи

Вебинар у оквиру пројекта NI4OS-Europe

12. април 2021.

Трошкови објављивања у отвореном приступу

Опције и попусти

5. април 2021.
  Прикажи све вести »

Шта је отворена наука?

Отворена наука је покрет који има за циљ промовисање и остваривање слободног приступа научном знању, подацима и резултатима научних истраживања, првенствено оних који се финансирају буџетским средствима. Отворена наука се најчешће повезује са отвореним приступом публикацијама, али је сам појам много шири и обухвата већи број принципа, као што су отворени подаци, отворено рецензирање, отворена методологија и отворени код. Иако је идеја отворене науке једноставна, примена њених принципа је сложен процес који захтева постојање одговарајуће техничке инфраструктуре, законских регулатива и компетенција. Принципи отворене науке се примењују на целокупан процес продукције научних, али и уметничких резултата, од обезбеђивања средстава и испуњавања захтева финансијера (нпр. у оквиру Хоризонт 2020 програма) до депоновања научних радова, примене резултата истраживања у пракси и праћења ефеката научног рада. Принципи отворености имају за циљ да науку учине транспарентнијом, видљивијом, ефикаснијом, праведнијом и демократичнијом.

Овај портал се реализује у оквиру Erasmus+ пројекта BEOPEN као будуће чвориште отворене науке у Србији. Портал ће објединити каталоге научне продукције српских универзитета и пласирати их истраживачима, надлежним органима, индустрији и друштву у целини.

Отворени приступ

Отворени приступ означава слободан, бесплатан и неограничен онлајн приступ научним публикацијама, али и покрет који промовише слободан приступ знању.


Više o tome »

Отворени подаци

Отвореним се сматрају они истраживачки и сви други подаци који су слободно доступни, лако приступачни и машински читљиви употребом неког од стандардних формата за размену.


Više o tome »

Отворена методологија

Отворена методологија обухвата процедурална, техничка и технолошка решења намењена примени у научним истраживањима, која су слободно доступна научној заједници.


Više o tome »

Отворена евалуација

Отворена евалуација означава објективније вредновање од стране корисника који нису укључени у доношење одлука, нпр. колега истраживача или чланова друштвене заједнице.


Više o tome »

Коме је намењен портал?

Укратко, свима. ИСТРАЖИВАЧИ и УМЕТНИЦИ ће бити у могућности да претражују репозиторијуме и каталоге научне и уметничке продукције својих колега, да учине своје публикације видљивијим и доступнијим, као и да се информишу о могућностима објављивања у режиму отвореног приступа. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ који дефинишу стратегије развоја науке и културе имаће повратну информацију о ефектима улагања и продукцији истраживача у оквиру пројеката. НАСТАВНИЦИ ће бити у могућности да прате развој науке и примењују јавно доступне податке у настави. КОМПАНИЈЕ ће имати могућност да претражују профиле истраживача и портфолије пројеката и тако лакше ступе у контакт са потенцијалним сарадницима из области науке и уметности. ГРАЂАНИ ће на основу доступних података моћи да добију повратну информацију о учинковитости буџетских улагања у науку и да користе литературу која је штампана средствима пореских обвезника. МЕДИЈИ ће моћи да унапреде квалитет и објективност информативних сервиса на основу научних информација доступних на порталу.

Зашто отворена наука?