Servisi za otvorenu nauku u Jugoistočnoj Evropi

e-Beograd, 22. april 2021.
 
Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi, aktivno učestvuje u izgradnji Evropskog oblaka za otvorenu nauku (European Open Science Cloud – EOSC). koji ima za cilj da naučnoj zajednici obezbedi lak i jednostavan pristup elektronskim infrastrukturama, servisima i podacima. U okviru ovog projekta, u kom čestvuju 22 organizacije iz 15 država članica Evropske unije i pridruženih zemalja iz Jugoistočne Evrope, uspostavljen je katalog digitalnih servisa koji će biti uključeni u portfolio EOSC-a.

Kroz seriju kratkih prezentacija, učesnici će moći da se upoznaju sa nekim od servisa razvijenih u Srbiji i regionu.
Sva izlaganja su na srpskom jeziku.
Pitanja i komentare možete postaviti na dokumentu.

Registracija za ZOOM prezentaciju
Prenos je dostupan na Youtube kanalu (za one koji nisu u prvih 100).

 

Program

Četvrtak, 22. april 2021.

 
Sesija I: Projekat NI4OS-Europe i nacionalna inicijativa za otvorenu nauku u Srbiji

11.00 – 11.05

Uvod
Biljana Kosanović
Računarski centar Univerziteta u Beogradu

   Prezentacija
  Video snimak

 

11.05 – 11.15

Projekat NI4OS-Europe
dr Branko Marović
Računarski centar Univerziteta u Beogradu

   Prezentacija
  Video snimak

 

11.15-11.30

Uspostavljanje nacionalne inicijative za otvorenu nauku i servis AGORA
dr Antun Balaž
Institut za fiziku u Beogradu, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

  Prezentacija
  Video snimak

Jedan od glavnih ciljeva projekta NI4OS-Europe je razvoj i uključivanje nacionalnih inicijativa za otvorenu nauku u panevropski oblak otvorene nauke (EOSC). U projektu učestvuje 15 različitih zemalja, čije su inicijative različito organizovane i nalaze se na različitim nivoima razvoja. Prikazaćemo različite tokove razvoja nacionalnih inicijativa ka EOSC-u, kao i relevantne pokazatelje, što pomaže u koordinisanju rada nacionalnih inicijativa. Kao uvod u naredni niz predavanja, prikazaćemo i regionalni katalog resursa koji je baziran na AGORA tehnologiji.

 

11.30 - 11.45

Diskusija

 

 

Sesija II: Generički servisi

11.55 – 12.10

FINKI Cloud, infrastruktura kao servis
dr Anastas Mišev
Fakultet za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo, Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“, Skoplje, Severna Makedonija

  Prezentacija
  Video snimak

FINKI Cloud je servis za računanje u oblaku, baziran na OpenStack platformi, koji nudi infrastrukturu kao servis. Korisnici sistema se prijavljuju koristeći svoj identitet preko NI4OS-Europe AAI sistema. Svaki korisnik na raspolaganju ima određenu kvotu resursa na raspolaganju (CPU, RAM, disk prostor) i moze da koristi ove resurse da kreira jednu ili više virtuelnih mašina, koristeci obrazce najcešće korišćenih operativnih sistema. Pokretanje ovih mašina je skoro momentalno, što znači da korisnici već posle par minuta imaju na raspolaganju računarske resurse za svoj istraživački rad.

 

12.10 – 12.25

Servis za analizu podataka
dr Petar Jovanović
Institut za fiziku u Beogradu, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

  Prezentacija
  Video snimak

Servis za analizu podataka je baziran na platformi Hadoop i omogućava analizu velikih skupova podataka. Pogodan je za primenu u problemima gde sama količina podataka predstavlja izazov za pristup, pa je pogodnije izvršavati analizu na samim mašinama koje skladište podatke, nego da se oni preko mreže čitaju sa nekog deljenog skladišnog prostora. Prikazaćemo map-reduce pristup pomoću kojeg možemo formulisati korake analize tako da se automatski skaliraju prema veličini podataka i klastera na kome se izvršavaju.

12.25 - 12.40

Diskusija
 

 

Sesija III: Tematski servisi

12.50 – 13.05

Lattice Model Database (LMDB)
dr Jakša Vučičević
Institut za fiziku u Beogradu, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
  Video snimak

LMDB je servis u razvoju, namenjen razmeni rezultata numeričkih proračuna i programskih kodova u oblasti teorije korelisanih elektrona na kristalnim rešetkama. Numeričke simulacije u ovoj oblasti su računski intenzivne, i može se ostvariti velika ušteda u upotrebi računarskih resursa ako se rezultati kalkulacija učine javno dostupnim za analize. LMDB predstavlja distribuiranu bazu podataka sa vizuelnim veb interfejsom koji omogućava pregled i plotovanje, kao i puštanje kodova na dostupnim računarskim resursima. Podaci se indeksiraju na visokom nivou apstrakcije, što zajedno sa API-jem baze, omogućava automatizovane analize velikih setova podataka, bez brige o imenima, lokacijama i formatima datoteka.

 

13.05 – 13.20

Servis ATLAS
dr Andreja Stojić


  Prezentacija
  Video snimak

Servis ATLAS je namenjen kontekstualnoj analizi podataka iz oblasti životne sredine. Predstavlja pilot platformu rešavanja naučno-istraživačkih izazova u domenu velikih skupova prostorno-vremenskih podataka zasnovanu na veštačkoj inteligenciji i konceptu virtuelnog eksperimenta. Prezentacija će približiti potrebu za ovakvim servisom iz ugla istraživanja globalnog zagađenja vazduha.

13.20 - 13.45

Diskusija i zaključak
 

Lokacije konferencije


RCUB, naša tehnička podrška

Rektorat Univerziteta u Beogradu