Radionica o radu sa podacima i softverom otvorenog koda za otvorenu nauku

Beograd, 30. novembar – 1. decembar 2022. 

 

Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi, organizuje radionicu o radu sa podacima i softverom otvorenog koda za otvorenu nauku (“Hands-on workshop: Touching on Data and Open-Source Software for Open Science“).

Detalji događaja su na https://ni4os.eu/hands-on-workshop-touching-on-data-and-open-source-software-for-open-science/.

Prijave su na https://events.ni4os.eu/event/85/.

Ova radionica je hibridni događaj koji će se odvijati na Univerzitetu u Beogradu u organizaciji RCUB-a, u Univerzitetskom računskom centru Univerziteta u Zagrebu (SRCE) i online.

Osim što će učesnicima pružiti informacije o aktuelnim trendovima, očekivanjima zahtevima vezanim za otvorenu nauku i otvoreni kod, ovaj događaj će ih podstaći da razviju i razmene ideje za podatke, usluge i softvere koje kreiraju ili razvijaju. On će pomoći i da se baci novo svetlo na postojeće izazove unapređenja otvorene nauke i korišćenja slobodnog i softvera otvorenog izvornog koda (FOSS) u nauci, kao i u vezi sa konkretnim istraživačkim softverima, alatima i praktičnim pristupima.

Osnovne teme rada će biti:

    • Kvalitet i poboljšanje podataka o uslugama i resursima

    • Kako razviti i poboljšati istraživački softver ili uslugu u otvorenom kodu i povećati njihov domet

    • Kako stimulisati upotrebu softvera otvorenog koda u nauci

    • Izbor licence otvorenog koda: izbor, poboljšanja usklađenosti i preporuke

    • Unapređenje istraživanja i podataka o istraživačima

Učesnici će se upoznati sa konceptima, dostupnim NI4OS-Europe uslugama, prednostima FOSS-a i njegovom primenama. oni mogu biti početnici u temama radionice ili u implementaciji svojih ideja. I oni sa značajnim iskustvom će biti u prilici da saznaju nešto novo o podacima otvorene nauke, upravljanju istraživanjem, primeni i razvoju slobodnog i softvera otvorenog izvornog koda, dobiju povratne informacije i izbruse svoje ideje i pristup.