Predstavljanje portala EOSC

EOSC launch event 0

Prva verzija portala European Open Science Cloud (EOSC) biće zvanično predstavljena 23. novembra 2018. godine u Beču.

European Open Science Cloud (EOSC) je evropski projekat koji ima za cilj uspostavljanje centralne infrastrukture za pristup primarnim podacima nastalim tokom istraživanja, a u skladu sa principima otvorene nauke.

Portal će omogućiti pristup postojećim resursima i servisima i nudiće osnovne informacije o projektu i infrastrukturi.

https://www.eosc-hub.eu/events/eosc-launch-event-23-november-2018