Konferencija „Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera“

Druga PSSOH konferencija održava se u Nedelji otvorenog pristupa

Ovogodišnja konferencija Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera održaće se 26. oktobra 2019. u amfiteatru „Nikola Tesla“ (br. 56) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Konferenciju organizuje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Pored izlaganja posvećenih slobodnom softveru i otvorenom hardveru i inženjerskim, medicinskim i humanističkim naukama i obrazovanju, na konferenciji će se u okviru posebne sesije govoriti i o ulozi žena u računarstvu.

Detaljnije informacije: http://pssoh.etf.bg.ac.rs/

  Registracija

  Program