Usvojena Platforma otvorene nauke

Inicijativa MPNTR za otvoreni pristup rezultatima projekata

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) usvojilo je Platformu za otvorenu nauku. Ovim dokumentom se uvodi obaveza deponovanja svih publikacija koje su rezultat projekata delimično ili potpuno finansiranih od strane MPNTR u digitalne repozitorijume i omogućavanje otvorenog pristupa tim publikacijama. MPNTR preporučuje i da se primarni podaci prikupljeni tokom istraživanja deponuju u odgovarajuće repozitorijume u režimu otvorenog pristupa kad god za to ne postoje zakonska i/ili etička ograničenja.

Univerziteti i naučnoistraživački instituti koji nisu u sastavu univerziteta imaju obavezu da u roku od šest meseci definišu i usvoje platforme za otvorenu nauku, a u skladu sa nacionalnom Platformom.

 

U okviru konferencije Dani otvorene nauke 2018, Biljana Kosanović je imala izlaganje pod naslovom Nacionalna platforma otvorene nauke - novi zadaci i izazovi. Prezentaciju i snimak izlaganja možete da pogledate na ovoj adresi.