Održana konferencija „Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera“

U subotu 13. oktobra, u Beogradu je održana konferencija „Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera“. Konferenciju je organizovao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Pored dve sesije posvećene slobodnom softveru i otvorenom hardveru, na konferenciji se u okviru posebne sesije govorilo i o ulozi žena u računarstvu, elektrotehnici i nauci uopšte, a bilo je reči i otvorenoj nauci, otvorenoj kulturi, javno dostupnim obrazovnim resursima itd.

Kao prateće aktivnosti, nakon konferencije su organizovana dva predavanja (o programskom jeziku Pajton i autorskim pravima i slobodnim licencama) i jedan kurs (o primeni programskog jezika R u nauci o podacima).

Detaljnije informacije: http://pssoh.etf.bg.ac.rs/

  Program konferencije

  Preuzmite Zbornik radova i apstrakataPrezentacije i ostali materijali sa konferencije deponovani su u Zenodo.