Povezivanje servisa Altmetric.com sa institucionalnim repozitorijumima iz Srbije

 

Gde se sve pominju naučni radovi?

U sedam institucionalnih repozitorijuma iz Srbije implementiran je dodatak koji prikazuje podatke koje prikuplja servis Altmetric.com – jedan od servisa koji prate one izvore informacija koje tradicionalna bibliometrija ne pokriva. Altmetric.com beleži pominjanje naučnih radova ili drugih naučnih rezultata (ali samo onih kojima je dodeljen neki perzistentni identifikator – DOI PubMed Id, handle) na društvenim mrežama, blogovima ili u vestima, kao i citate u patentima, javnim politikama ili na Vikipediji na engleskom jeziku, i sl. (kompletan spisak izvora iz kojih Altmetric.com prikuplja podatke).

Pored svake publikacije za koju postoje podaci u servisu Almetric.com u repozitorijumu se može videti grafički prikaz rezultata (Altmetric Attention Score) – na primer: http://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2549.

Tim Računarskog centra Univerziteta u Beogradu razvio je i aplikaciju koja na jednom mestu prikazuje listu svih publikacija iz repozitorijuma za koje postoji Altmetric Attention Score. Na sledećim adresama možete videti kako to izgleda:

 

Detaljnije informacije o servisu Altmetric.com: https://kobson.nb.rs/upload/documents/oNamaPredavanja/Altmetric22mart.pdf