Testirajte NI4OS-Europe servise!

U okviru projekta NI4OS-Europe, koji finansira Evropska komisija kroz program Horizon 2020 (European research infrastructures grant agreement no. 857645), formiran je katalog servisa u kom se može naći širok spektar repozitorijuma i generičkih i tematskih servisa namenjenih istraživačima. Dostupni tematski servisi posebno su zanimljivi za istraživače u oblasti bioloških nauka, klimatologije,digitalizacije kulturne baštine i računarske fizike. Generički servisi obuhvataju računarske sisteme visokih performansi i resurse za računarstvo u oblaku. U repozitorijumima se mogu naći skupovi podataka, softver i naučne publikacije.

Tokom faze preliminarnog testiranja, istraživači iz institucija koje učestvuju u projektu imali su priliku da u istraživanjima koriste ove servise, kao i da svojim sugestijama doprinesu njihovom unapređivanju. Sada NI4OS-Europe poziva istraživače iz akademskih i naučnoistraživačkih institucija u Evropskoj uniji i pridruženim zemljama da prijave istraživačke projekte u okviru kojih će testirati neke od servisa iz kataloga NI4OS-Europe. Tokom realizacije izbranih projekata, izabrani istraživački timovi imaće pristup naprednim funkcijama servisa.

Spisak servisa može se naći na sledećoj adresi: https://catalogue.ni4os.eu/?_=/resources.

Kriterijumi

Prednost će imati projekti u oblasti bioloških nauka, klimatologije, digitalizacije kulturne baštine i računarske fizike (80% izabranih projekata), dok će projekti u svim drugim oblastima činiti 20%.

U razmatranje će biti uzeti projekti koji se bave sledećim naučnim ili društvenim izazovima:

Biološke nauke:

 • Modelovanje i analiza molekularne dinamike meta lekova;
 • Kompjutersko dizajniranje lekova;
 • Analiza podataka dobijenih novim metaodama za sekvenciranje DNK;
 • Analiza sinhrotronskih podataka;
 • Obrada slika za primenu u biološkim istraživanjima.

Klimatologija:

 • Modelovanje regionalne klime u cilju boljeg razumevanja i predviđanja klimatskih promena, uticaja i pojava, kao što su peščane oluje;
 • Modelovanje kvaliteta vazduha, hemija atmosphere i prenošenje zagađenja vazduha;
 • Prognoza vremena i predviđanje vremenskih nepogoda, razvoj i primena modela.

Digitalizacija kulturne baštine:

 • Onlajn servisi i pristup repozitorijumima u cilju proučavanja kulturne baštine u regionu (pretražive digitalne biblioteke);
 • Onlajn alati za vizualizaciju koji se koriste u istraživanju baštine;
 • Edukativni materijali i alati za kreiranje interaktivnih i imersivnih okruženja za GLAM institucije (galerije, biblioteke, arhivi, muzeji), uz ograničenu mogućnost korišćenja resursa za izradu virtuelnih izložbi.

Računarska fizika:

 • Računarska dinamika fluida,
 • Računarska fizika čestica,
 • Molekularna dinamika,
 • Određivanje elektronske strukture,
 • Računarska elektromagnetika,
 • Kalibracione teorije,
 • Astrofizika.

Kriterijumi za ocenjivanje prijavljenih projekata:

 • naučni kvalitet,
 • naučni ili društveni značaj,
 • u kojoj meri su odabrani servisi i resursi zaista potrebni za istraživanje,
 • da li će rezultati istraživanja (pre svega podaci, ali i servisi i softver) biti stavljeni na raspolaganje drugim korisnicima,
 • kompetencije i iskustvo rukovodioca i istraživačkog tima u oblasti istraživanja i korišćenju izabranih servisa ili resursa,
 • izvodljivost projekta, na osnovu tehničke evaluacije i dostupnosti resursa,
 • da li se kroz projekat ostvaruje saradnja između naučnika iz različitih zemalja,
 • značaj za navedene naučne zajednice,
 • rodna ravnopravnost.

Ko može da učestvuje?

Rukovodioci istraživanja moraju biti zaposleni u akademskim i naučnoistraživačkim institucijama u Evropskoj uniji ili pridruženim zemaljama.

Privredne organizacije mogu da učestvuju samo kao saradnici u projektima koje vode akademske ili naučnoistraživačke institucije i samo ako projekat ima za cilj ostvarivanje naučnih rezultata koji će biti objavljeni u naučnim časopisima ili predstavljeni na naučnim konferencijama.

Svi projekti moraju biti u skladu sa principima Evropskog oblaka za otvorenu nauku, što znači da podaci i softver koji se koriste tokom projekta, kao i podaci i softver nastali tokom projekta, moraju biti dostupni u skladu saFAIR principima, a publikacije u režimu otvorenog pristupa. Od učesnika u izabranim projektima zahtevaće se da izrade plan upravljanja podacima, a preporučljivo je da se osnovne informacije o upravljanju podacima daju već u predlogu projekta.

Servisi

Detaljnije informacje o tematskim i generičkim servisima, kao i repozitorijumima koji se mogu koristiti nalaze se na sledećim adresama:

https://ni4os.eu/access/opencall/ (konkurs)

https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=119 (vebinar)

Uputstva za korišćenje servisa:

generički servisi: https://training.ni4os.eu/course/index.php?categoryid=9

tematski servisi: https://training.ni4os.eu/course/index.php?categoryid=8

repozitorijumi: https://training.ni4os.eu/course/index.php?categoryid=13

 

Prijavljivanje projekata

Da biste poslali predlog projekta, popunite sledeći formular (na engleskom jeziku):

https://survey.ipb.ac.rs/index.php/199927/

Kompletan spisak pitanja iz onlajn formulara možete naći pdf dokumentu. Napomena: PDF document možete koristiti prilikom pripreme predloga projekta. U obzir će se uzimati samo one prijave koje su poslate posredstvom onlajn formulara.

Detaljnije informacije o postupku prijavljivanja projekata: https://training.ni4os.eu/pluginfile.php/5903/mod_label/intro/how_to.mp4

Ako imate pitanja i nedoumice, pišite na sledeću adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rok za prijavljivanje projekata je 11. maj 2022. 25 maj 2022.

Evaluacija

Nakon zatvaranja konkursa, organizacioni odbor će pregledati prijave i, ukoliko je to potrebno, zahtevati dodatne informacije, koje se moraju dostaviti do 13. maja. 2022.

Odluka o dodeljivanju projekata biće donesena tokom jula 2022. Svi učesnici u konkursu biće obavešeni o rezultatima evaluacije. Rok za izradu finalnog izveštaja realizovanih projekata je februar 2023. godine.

 

Detaljnije informacije o konkursu: https://ni4os.eu/access/opencall/.