Servisi za otvorenu nauku u Jugoistočnoj Evropi: vebinar u okviru projekta NI4OS-Europe

Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi, aktivno učestvuje u izgradnji Evropskog oblaka za otvorenu nauku (European Open Science Cloud – EOSC), koji ima za cilj da naučnoj zajednici obezbedi lak i jednostavan pristup elektronskim infrastrukturama, servisima i podacima. U okviru ovog projekta, u kom čestvuju 22 organizacije iz 15 država članica Evropske unije i pridruženih zemalja iz Jugoistočne Evrope, uspostavljen je katalog digitalnih servisa koji će biti uključeni u portfolio EOSC-a.


Neki od tih servisa biće prikazani na vebinaru Servisi za otvorenu nauku u Jugoistočnoj Evropi, koji će se održati 22. aprila 2021. godine.

Detaljnije informacije o servisima koji će biti predstavljeni možete naći u programu dostupnom na link-u.

Program je podeljen u tri sesije od 45 minuta. Sva izlaganja su na srpskom jeziku.

Registracija je jedinstvena (i obavezna) za sve sesije i dostupna je na: https://bit.ly/3abrPQK
Obezbeđen je i direktan prenos na YouTube kanalu Otvorene nauke Srbije.