OpenAIRE i FOSTER obeležavaju Nedelju otvorenog pristupa serijom vebinara

OA week 2018

 

OpenAIRE i FOSTER obeležavaju Nedelju otvorenog pristupa serijom vebinara posvećenih otvorenom prustupu publikacijama i primarnim podacima prikupljenim tokom istraživanja, FAIR principima i tretmanu primarnih podataka, politikama otvorene nauke, portalu OpenAIRE i drugim temama koje spadaju u domen otvorene nauke.