Praćenje otvorenog pristupa u Srbiji: servis OpenAIRE Monitor

OpenAIRE Monitor

 

Grafički prikaz dostupnosti radova koje su objavili istraživači iz Srbije i koji su finansirani sredstvima MPNTR. Prikazani su samo radovi koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u DOAJ i deponovani u repozitorijume koji zadovoljavaju standarde koje je propisala Evropska komisija.

 

  Podaci za Srbiju