Autorska prava i politike samoarhiviranja

Šta smete da deponujete u repozitorijum?

 

Istraživači i bibliotekari su stalno u nedoumici šta (ni)je dozvoljeno deponovati kao puni tekst kako u repozitorijume, tako i na svoje lične stranice. Svi su spremni da poštuju prava izdavača, ali i svoja autorska prava.

Univerzitet u Kragujevcu, koji je u širokoj akciji proširenja svog repozitorijuma je organizovao predavanje na navedenu temu za svoje istraživače i bibliotekare.

Predavanje je održala Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU, dana 12.05.2021. preko Zoom-a.

Video je dostupan na:http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=7715