Usvojene institucionalne politike otvorene nauke

Svi državni univerziteti usvojili su politike otvorene nauke

U skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnoškog razvoja datim u Platformi za otvorenu nauku, svi državni univerziteti i više naučnih instituta usvojilo je odgovarajuće platforme ili pravilnike vezane za primenu principa otvorene nauke.

Spisak institucija koje su usvojile platforme ili pravilnike o otvrenoj adresi možete videti na stranici Politika otvorene nauke.