Veštine i obuka za otvorenu nauku i EOSC (European Open Science Cloud) ekosistem


Sprovođenje prinicipa otvorene nauke zahteva nove veštine i kod istraživača, i kod bibliotekara. Početkom decembra 2018. održan je koristan vebinar u okviru kog je dat veoma detaljan popis potrebnih veština.

  Prezentacija

 Snimak vebinara