Serbia.RDM vebinar: Institucionalna infrastruktura i podrška upravljanju istraživačkim podacima

U utorak 9. marta sa početkom u 10 časova održaće se vebinar na kome će biti predstavljeni rezultati projekta Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM.

Učešće je besplatno, ali je registracija obavezna. Registracioni formular možete popuniti ovde.

Vebinar je namenjen istraživačima, bibliotekarima i donosiocima odluka u zemljama Zapadnog Balkana, ali i ostalima koje zanima otvorena nauka, otvoreni istraživački podaci i upravljanje otvorenim istraživačkim podacima.

Vebinar se sastoji iz 4 sesije, a program možete preuzeti ovde.


UVODNA SESIJA

10:00-10:15 Nadica Miljković, Dobrodošlica (predstavljanje događaja i govornika u Uvodnoj sesiji)

10:15-10:30 Biljana Kosanović, Državni okvir za upravljanje istraživačkim podacima i doprinos praksama otvorene nauke ispred ToNUS-a

10:30-10:45 Predstavnik/ca Univerziteta u Beogradu, Otvorena nauka i otvoreni istraživački podaci na Univerzitetu u Beogradu - strategija unapređenja postojećih praksi i infrastrukture


OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PODACI I OTVORENA NAUKA

10:45-11:15 Liljana B. Lazarević, Dobre i loše istraživačke prakse na primeru istraživanja u psihologiji sa akcentom na otvaranje osetljivih podataka u psihologiji: Predstavljanje resursa namenjenih istraživačima na RDM.Serbia sajtu

11:15-11:30 Diskusija

11:30-12:00 PAUZA


FAIR PRINCIPI I INFRASTRUKTURA ZA ISTRAŽIVAČKE PODATKE

12:00-12:20 Nadica Miljković, FAIR principi za istraživačke podatke i softver

12:20-13:00 Obrad Vučkovac, Alati za kreiranje plana upravljanja istraživačkim podacima sa primerom Argos aplikacije i projektnog poziva IDEJE Fonda za nauku

13:00-13:15 Vladimir Otašević, Kako instalirati i prilagoditi Dataverse repozitorijum za otvorene istraživačke podatke?

13:15-13:30 Diskusija


13:30-14:00 PAUZA


INSTITUCIONALNA PODRŠKA DOBRIM PRAKSAMA

14:00-14:40 Milica Ševkušić, Istraživački podaci u nacionalnim i institucionalnim politikama otvorene nauke; Uloga bibliotekara u upravljanju istraživačkim podacima

14:40-14:55 Diskusija

14:55-15:00 Biljana Kosanović, Završna reč