Razvoj otvorene nauke u Srbiji u skladu sa incijativama u Evropi

Formiranje Tima za otvorenu nauku u Srbiji (TONuS)

 

U Srbiji je formiran Tim za otvorenu nauku u Srbiji (TONuS), a prvi radni sastanak održan je 16. januara 2020. godine. Na sastanku su definisane osnovne teme kojima će se TONuS baviti, kao i njihovi koordinatori.
Otvorena nauka je postala stvarnost i potreba svih disciplina u istraživačkoj zajednici u Republici Srbiji. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je donošenjem Platforme za otvorenu nauku (2018) i Zakonom o nauci i istraživanjima (2019) iskazalo opredeljenost za primenu otvorene nauke u Srbiji. U prethodne dve godine prepoznate su i brojne promene i aktivnosti koje treba preduzeti radi efikasne implementacije principa otvorene nauke u Srbiji (APC, bodovanje deponovanja podataka, edukacija na svim nivoima, uključivanje Srbije u EOSC).

 

 


Sastav TONuS-a čine državni sekretar zadužen za nauku i tehnološki razvoj i svi resorni pomoćnici ministra, kao i šira grupa istraživača i eksperata iz ove oblasti. Zadatak TONuS-a je da u narednih nekoliko godina definiše, prepozna i uredi sve promene koje otvorena nauka donosi, kao i da iste što ranije uvede u istraživačku zajednicu Srbije.

http://www.mpn.gov.rs/razvoj-otvorene-nauke-u-srbiji-u-skladu-sa-incijativama-u-evropi/