FAIR principi i Evropski oblak otvorene nauke

U okviru projekta NI4OS-Europe pripremljene su dve brošure o FAIR principima i Evropskom oblaku za otvorenu nauku (EOSC) u kojima su ovi pojmovi objašnjeni ma koncizan i pristupačan način.

Brošure su prevedene na srpski jezik i mogu se preuzeti ovde:

  FAIR principi

fair ni4os

  EOSC

eosc ni4os