Srbija na konferenciji Open Science Fair 2021

Treća konferencija Open Science Fair održana je u virtuelnom okruženju od 20. do 23. septembra 2021. godine, u organizaciji vodećih međunarodnih inicijativa u oblasti otvorene nauke: OpenAIRE, COAR, EIFL, Force11, LA Referencia, LIBER, OPERAS, Sparc, Sparc Europe. Konferencija se fokusirala na šest velikih tema.

  • Interdisciplinarna saradnja: mreže, servisi, metode
  • Podrška otvorenoj infrastrukturi, servisima i alatima namenjenim istraživačkim zajednicama
  • Proizvodi i servisi sa dodatom vrednošću (analitika, alati za vizualizaciju, analiza teksta, otvorena metrika)
  • Obuka i veštine za otvorenu nauku
  • EOSC i FAIR podaci
  • Građanska nauka (Citizen Science)

Tokom četiri dana, održana su četiri predavanja po pozivu, tri okrugla stola, 17 radionica, 12 demo sesija, 36 kratkih izlaganja. Registrovano je preko 1300 učesnika iz 80 zemalja.

 

Razvoj otvorene nauke u Srbiji predstavljen je u tri kratka izlaganja (7 minuta) i jednoj demo sesiji.

Reviewing Reviewers: An innovative tool for improving quality of local Diamond Open Access Journals (Nikola Stanić)

Autori: Nikola Stanić, Dragoljub Đorđević, Pero Šipka (Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci - CEON)

21. septembar 2021, Sesija A

U izlaganju je prikazana analiza efekata korišćenja softverskog alata Reviewing Reviewers, ugrađenog u SCIndeks Asistent. Reviewing Reviewers omogućava urednicima časopisa i autorima članaka da ocene korisnost recenzije.

 

Still not ready for EOSC? Experiences from one co-creation activity (Obrad Vučkovac)

Autori: Obrad Vučkovac, Institut za nuklearne nauke „Vinča“; Nadica Miljković, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet; Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU; Ljiljana B. Lazarević, Institut za psihologiju, Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet; Vladimir Otašević, Računarski centar Univerziteta u Beogradu

21. septembar 2021, Sesija B

U izlaganju su predstavljeni rezultati projekta Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM, realizovanog uz podršku Sekretarijata Evropskog oblaka za otvorenu nauku (eng. European Open Science Cloud, skraćeno EOSC).

 

Building capacity for Open Science through training for institutional repositories (Ana Đorđević, Irena Nježić)

Autori: Ana Đorđević, Univerzitet u Beogradu - Hemjski fakultet; Irena Nježić, Univerzitet u Beogradu - Veterinarski fakultet; Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU; Biljana Kosanović, Računarski centar Univerziteta u Beogradu

23. septembar 2021, Sesija A

U izlaganju je predstavljen program obuke za administratore repozitorijuma koji realizuje tim za korisničku podršku u okviru Tima za razvoj repozitorijuma u Računarskom centru Univerziteta u Beogradu. Pokazano je kako se proširivanjem ovog osnovnog programa na osnovu zahteva korisnika formira solidan program obuke u oblasti otvorene nauke.

 

Demo sesija: EOSC RoP, Data Management and Certification tools demonstration (Branko Marović)

21. i 22. septembar 2021.

Predstavljeni su alati razvijeni u okviru projekta NI4OS-Europe

 

Zvanični sajt konferencije: https://www.opensciencefair.eu/

Program: https://www.opensciencefair.eu/2021/programme