Dani otvorene nauke III

e-Beograd, 5. i 6. novembar 2020.

 


Univerzitet u Beogradu, a uz podršku Horizonti 2020 projekta OpenAIRE, organizuje Dane otvorene nauke (III). Cilj konferencije je upoznavanje istraživača iz Srbije sa principima otvorene nauke i aktuelnim inicijativama i zahtevima u ovoj oblasti, posebno u kontekstu projekata finansiranih od strane Fonda za nauku Republike Srbije i Evropske komisije. Kroz 4 dvosatne sesije učesnicima će biti prikazano sve što već radi (i može da se koristi) u Srbiji.

Dani otvorene nauke (III) će se održati preko Zoom-platforme 05-06. 11. 2020.

Sva izlaganja su na srpskom jeziku.

Pitanja i komentare možete postaviti na dokumentu.

Prenos je dostupan na Youtube kanalu (za one koji nisu u prvih 100).

 

Program konferencije

Četvrtak, 5. novembar 2020.

Mesto

registracija za ZOOM konferenciju

 

Sesija 1 - Otvorenost - Politike i inicijative

10.00 - 10.05

Uvodna reč
prof. dr Ivanka Popović
Rektorka Univerziteta u Beogradu

  Video snimak

10.05 - 10.35

Otvorena nauka u Srbiji - šta se promenilo i šta će se promeniti (Evropa, Srbija)
Biljana Kosanović
RCUB, Univerzitet u Beogradu

  Prezentacija
 Video snimak

10.35 - 11.05

UNESCO  preporuke za otvorenu nauku
dr Aleksandra Barać
Medicinski fakultet, Beograd

  Prezentacija
  Video snimak

11.05 - 11.35

Otvorene infrastrukture - inicijativa (RCC )
prof. dr Miroslav Trajanović
Mašinski fakultet, Niš

  Prezentacija
  Video snimak

11.35 - 11.50

Uneskove Preporuke o nauci i naučnim istraživačima u kontekstu projekta RRING
Dobrivoje Lale Erić
Centar za promociju nauke, Beograd

   Prezentacija
  Video snimak

 

 

Sesija 2 - Alati za otvorenu nauku

13.00 - 13.15

Servisi za podatke o APC i OpenAPC  (ProRef )
Vladimir Otašević
RCUB, Univerzitet u Beogradu

  Prezentacija
  Video snimak
  Video snimak

13.15 - 13.30

Otvorenost Srpskog citatnog indeksa (SCIndeks )
Nikola Stanić
Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci - CEON, Beograd

  Prezentacija
  Video snimak

13.30 - 13.45

Repozitorijum Univerziteta u Kragujevcu (SciDar)
prof. dr Miloš Ivanović
Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

  Prezentacija
  Video snimak

13.45 - 14.00

TRAP/RCUB - mreža repozitorijuma
Ana Đorđević
Hemijski fakultet, Beograd

  Prezentacija
  Video snimak

14.00 - 14.15

Potencijali volonterske nauke (eng. Citizen science) - primer projekta dnevnog praćenja emocionalnih reakcija na pandemiju COVID-19
dr Selka Sadiković
Filozofski fakultet, Novi Sad

  Prezentacija
  Video snimak

14.15 - 14.30

Efekti otvorenog pristupa - vrednovanje (DORA )
dr Liljana B. Lazarević
Filozofski fakultet, Beograd

  Prezentacija
  Video snimak

14.30 - 14.45

Otvorena nauka: praksa i perspektive - prvi priručnik za otvorenu nauku u Srbiji
prof. dr Dejan Pajić
Filozofski fakultet, Novi Sad

  Prezentacija
  Video snimak


Petak, 6. novembar 2020.

  Sesija 3 - NI4OS

10.00 - 10.10

Na putu ka EOSC-u:NI4OS-Europe
Milica Ševkušić
Institut tehničkih nauka, SANU, Beograd

  Prezentacija
  Video snimak

10.10 - 10.20

NI4OS u EOSC-u
Biljana Kosanović
RCUB, Univerzitet u Beogradu

   Prezentacija
  Video snimak

10.20 - 10.50

Alati za otvorenu nauku, NI4OS katalog i License Clearance Tool; NI4OS i COVID-19
dr Branko Marović
RCUB, Univerzitet u Beogradu

   Prezentacija
  Video snimak

10.50 - 11.20

Virtuelno istraživačko okruženje EOSC
dr Dušan Vudragović
Institut za fiziku, Beograd

  Prezentacija
  Video snimak

11.20 - 11.40

Vizualizacija otvorenih podataka
Vladimir Otašević
RCUB, Univerzitet u Beogradu

   Prezentacija
  Video snimak

11.40 - 11.55

Primena računarstva u oblaku(eng. Cloud computing) u naučno-istračivačkom radu
prof. dr Slavko Gajin
RCUB, Univerzitet u Beogradu

   Prezentacija
  Video snimak

 

 

Sesija 4 - RDM

13.00 - 13.10

EOSC u Srbiji
prof. dr Nadica Miljković
Elektrotehnički fakultet, Beograd

   Prezentacija
  Video snimak

13.10 - 13.20

Alati za pripremu plana upravljanja istraživačkim podacima
Obrad Vučkovac
Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd

  Prezentacija
  Video snimak

13.20 - 13.30

Otvaranje podataka u psihologiji - korisni saveti za istraživače
dr Liljana B. Lazarević
Filozofski fakultet, Beograd

   Prezentacija
  Video snimak

13.30 - 13.40

Plan tretmana podataka: Kako ,,otvoriti" svoje podatke?
dr Ilija Milovanović
Filozofski fakultet, Novi Sad

   Prezentacija
  Video snimak

13.40 - 13.50

Edukacija za bibliotekare: Upravljanje istraživačkim podacima
Milica Ševkušić
Institut tehničkih nauka, SANU, Beograd

   Prezentacija
  Video snimak

 

 

Sesija 5 (samo po posebnom pozivu)

14.15 - 15.15

Donosioci odluka : administratori = 14 : 12
Okrugli sto o pozitivnim (ali i negativnim) primerima implementiranih repozitorijuma. Prikupljanje ideja šta bi moglo bolje i lakše, i od koga se očekuje veće angažovanje. Iz ugla administratora govoriće: Mirjana Ribić, Arhitektonski fakultet, Irena Nežić, Fakultet veterinarske medicine.

Lokacije konferencije


RCUB, naša tehnička podrška

Rektorat Univerziteta u Beogradu