Dani otvorene nauke (II) u Beogradu

U sklopu Erasmus+ projekta Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science, a uz podršku Horizon 2020 projekta OpenAIRE, u Beogradu će se 18. i 19. oktobra 2018. održati dvodnevna konferencija Dani otvorene nauke.

Cilj konferencije je upoznavanje istraživača iz Srbije sa principima otvorene nauke i aktuelnim inicijativama i zahtevima u ovoj oblasti, posebno u kontekstu projekata finansiranih od strane Evropske komisije. Pored velikog broja stranih izlagača koji će predstaviti uspešne primere primene otvorene nauke u Evropskoj uniji, posetioci će biti u prilici da se upoznaju i sa aktuelnim stanjem u ovoj oblasti u Srbiji, pre svega sa nedavno usvojenom Platformom otvorene nauke i sa aktivnostima vezanim za razvoj Portala otvorene nauke i Nacionalnog repozitorijuma naučnih publikacija.

  Program