Popust za troškove objavljivanja u otvorenom pristupu u časopisima Taylor & Francis

taylor and francis

 

Međunarodni konzorcijum eIFL (Electronic Information for Libraries) obnovio je ugovor sa izdavačkom kućom Taylor & Francis. Na osnovu ugovora istraživačima iz Srbije odobrava se popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u Open Access časopisima ovog izdavača. Ovaj ugovor važi do 2020. godine za svih 170 časopisa ovog izdavača koji su u režimu otvorenog pristupa. Prilikom online dostave rada potrebno je izabrati opciju „I have another waiver to request or a discount code" i ukucati kod „EIFL".


Detaljnije informacije možete pronaći na stranici EIFL-a i izdavača Taylor & Francis.