Otvorena nauka - praksa i perspektive

Sveobuhvatna publikacija o principima otvorene nauke

 

Istraživački tim projekta BEOPEN pripremio je publikaciju pod nazivom "Otvorena nauka - praksa i perspektive" u kojoj su jednostavnim jezikom i uz brojne primere opisani osnovni principi otvorene nauke i načini kako da ih uspešno primenite u praksi. Publikaciju možete da preuzmete besplatno sa Nacionalnog portala otvorene nauke i da saznate više i otvorenom pristupu, otvorenoj metodologiji, otvorenoj recenziji, alternativnoj metrici za vrednovanje naučnog učinka, postpuku deponovanja rezultata naučnoistraživačkog rada u repozitorijume publikacija i otvorenih podataka i još mnogo toga.