Vesti

 • Testirajte NI4OS-Europe servise!

  Testirajte NI4OS-Europe servise!

  Information
  22 april 2022
  U okviru projekta NI4OS-Europe, koji finansira Evropska komisija kroz program Horizon 2020 (European research infrastructures grant agreement no. 857645), formiran je katalog servisa u kom se može naći širok spektar repozitorijuma i generičkih i tematskih servisa namenjenih istraživačima. Dostupni...
 • UNLOCK Accelerator 2022: Nemačka i Zapadni Balkan za ravnopravan pristup znanju

  UNLOCK Accelerator 2022: Nemačka i Zapadni Balkan za ravnopravan pristup znanju

  Information
  10 april 2022
  U okviru programa Wikimedia UNLOCK Accelerator, koji realizuje Vikimedija Srbije u saradnji sa Vikimedijom Nemačke i Impakt habom u Beogradu, otvoren je konkurs za projekte, koji će dobiti podršku u vidu treninga, razmene iskustva i finansijskih sredstava. Program Wikimedia UNLOCK Accelerator...
 • Srbija na konferenciji Open Science Fair 2021

  Srbija na konferenciji Open Science Fair 2021

  Information
  01 oktobar 2021
  Treća konferencija Open Science Fair održana je u virtuelnom okruženju od 20. do 23. septembra 2021. godine, u organizaciji vodećih međunarodnih inicijativa u oblasti otvorene nauke: OpenAIRE, COAR, EIFL, Force11, LA Referencia, LIBER, OPERAS, Sparc, Sparc Europe. Konferencija se fokusirala na...
 • Uspostavljanje nacionalnih ekosistema za oblak otvorene nauke u Jugoistočnoj Evropi

  Uspostavljanje nacionalnih ekosistema za oblak otvorene nauke u Jugoistočnoj Evropi

  Information
  15 maj 2021
  Nacionalne inicijative za oblak otvorene nauke   Nacionalna inicijativa za oblak otvorene nauke zamišljena je kao koalicija onih institucija i organizacija unutar jedne države koje su zainteresovane za uključivanje u Evropski oblak za otvorenu nauku (European Open Science Cloud – EOSC). Ovakve...
 • Autorska prava i politike samoarhiviranja

  Autorska prava i politike samoarhiviranja

  Information
  14 maj 2021
  Šta smete da deponujete u repozitorijum?   Istraživači i bibliotekari su stalno u nedoumici šta (ni)je dozvoljeno deponovati kao puni tekst kako u repozitorijume, tako i na svoje lične stranice. Svi su spremni da poštuju prava izdavača, ali i svoja autorska prava.Univerzitet u Kragujevcu, koji je u...
 • Servisi za otvorenu nauku u Jugoistočnoj Evropi: vebinar u okviru projekta NI4OS-Europe

  Servisi za otvorenu nauku u Jugoistočnoj Evropi: vebinar u okviru projekta NI4OS-Europe

  Information
  12 april 2021
  Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi, aktivno učestvuje u izgradnji Evropskog oblaka za otvorenu nauku (European Open Science Cloud – EOSC), koji ima za cilj da naučnoj zajednici obezbedi lak i jednostavan pristup elektronskim infrastrukturama, servisima i...
 • Troškovi objavljivanja u otvorenom pristupu: opcije i popusti

  Troškovi objavljivanja u otvorenom pristupu: opcije i popusti

  Information
  05 april 2021
  Platformom za otvorenu nauku (2018), uvodi se obavezan otvoreni pristup za sve publikacije nastale kao rezultat istraživanja koja su delimično ili u potpunosti finansirana javnim sredstvima. U istom dokumentu jasno se definiše da se otvoreni pristup može ostvariti bilo objavljivanjem u časopisima...
 • Digitalna pismenost u naučnoistraživačkom radu: vebinari za bibliotekare

  Digitalna pismenost u naučnoistraživačkom radu: vebinari za bibliotekare

  Information
  30 mart 2021
  Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries) organizuje seriju vebinara namenjenih bibliotekarima koji učestvuju u edukaciji istraživača i studenata u oblasti digitalne pismenosti u istraživačkom radu. Glavne teme obuke prate istraživački ciklus: pronalaženje informacija i...
 • Integrisani servisi na NI4OS-Europe platformi

  Integrisani servisi na NI4OS-Europe platformi

  Information
  10 mart 2021
  Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi jedan je od ključnih učesnika u izgradnji Evropskog oblaka za otvorenu nauku kao integrisanog, interoperabilnog digitalnog okruženja koje ima za cilj da naučnoj zajednici obezbedi lak i jednostavan pristup elektronskim...
 • Serbia.RDM vebinar: Institucionalna infrastruktura i podrška upravljanju istraživačkim podacima

  Serbia.RDM vebinar: Institucionalna infrastruktura i podrška upravljanju istraživačkim podacima

  Information
  03 mart 2021
  U utorak 9. marta sa početkom u 10 časova održaće se vebinar na kome će biti predstavljeni rezultati projekta Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM.Učešće je besplatno, ali je registracija obavezna. Registracioni formular možete popuniti ovde.Vebinar je...
 • Dani otvorene nauke u Srbiji (III): Dvodnevna Zoom konferencija posvećena otvorenoj nauci

  Dani otvorene nauke u Srbiji (III): Dvodnevna Zoom konferencija posvećena otvorenoj nauci

  Information
  30 oktobar 2020
  Univerzitet u Beogradu, a uz podršku Horizont 2020 projekta OpenAIRE, organizuje Dane otvorene nauke (III). Cilj konferencije je upoznavanje istraživača iz Srbije sa principima otvorene nauke i aktuelnim inicijativama i zahtevima u ovoj oblasti, posebno u kontekstu projekata finansiranih od strane...
 • Projekat NI4OS-Europe na Danima otvorene nauke (III)

  Projekat NI4OS-Europe na Danima otvorene nauke (III)

  Information
  29 oktobar 2020
  U okviru Dana otvorene nauke, u petak 6. novembra 2020, od 10.00 do 12.00 časova, održaće se sesija posvećena projektu National Initiatives for Open Science in Europe – NI4OS-Europe. Program (Sesija 3) Registracija: https://bit.ly/3jH9Off   NI4OS-Europe je infrastrukturni projekat u okviru programa...
 • FAIR principi i Evropski oblak otvorene nauke

  FAIR principi i Evropski oblak otvorene nauke

  Information
  01 septembar 2020
  U okviru projekta NI4OS-Europe pripremljene su dve brošure o FAIR principima i Evropskom oblaku za otvorenu nauku (EOSC) u kojima su ovi pojmovi objašnjeni ma koncizan i pristupačan način. Brošure su prevedene na srpski jezik i mogu se preuzeti ovde:   FAIR principi   EOSC  
 • Otvorena nauka - praksa i perspektive

  Otvorena nauka - praksa i perspektive

  Information
  23 jul 2020
  Sveobuhvatna publikacija o principima otvorene nauke   Istraživački tim projekta BEOPEN pripremio je publikaciju pod nazivom "Otvorena nauka - praksa i perspektive" u kojoj su jednostavnim jezikom i uz brojne primere opisani osnovni principi otvorene nauke i načini kako da ih uspešno primenite u...
 • Pokrenuto pet univerzitetskih repozitorijuma

  Pokrenuto pet univerzitetskih repozitorijuma

  Information
  05 mart 2020
  Pet državnih univerziteta primenilo sistem DSpace-CRIS Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Nišu, Državni univerzitet u Novom Pazaru i Univerzitet umetnosti u Beogradu pokrenuli su institucinalne repozitorjume izrađene na platformi DSpace-CRIS. Navedeni univerziteti su primenili...
 • Razvoj otvorene nauke u Srbiji u skladu sa incijativama u Evropi

  Razvoj otvorene nauke u Srbiji u skladu sa incijativama u Evropi

  Information
  20 januar 2020
  Formiranje Tima za otvorenu nauku u Srbiji (TONuS)   U Srbiji je formiran Tim za otvorenu nauku u Srbiji (TONuS), a prvi radni sastanak održan je 16. januara 2020. godine. Na sastanku su definisane osnovne teme kojima će se TONuS baviti, kao i njihovi koordinatori.Otvorena nauka je postala stvarnost i...
 • OpenAIRE obeležava Nedelju otvorenog pristupa serijom vebinara

  OpenAIRE obeležava Nedelju otvorenog pristupa serijom vebinara

  Information
  16 oktobar 2019
  Međunarodna nedelja otvorenog pristupa održava se od 21. do 27. oktobra 2019. godine Ovogodišnja tema, „Otvoreno, za koga? Pravičnost u otvorenom znanju“, nadovezuje se na temu prošlogodišnje Nedelje otvorenog priatupa –„Stvaranje pravednih osnova za otvoreno znanje“. I ove godine, OpenAIRE će...
 • Konferencija „Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera“

  Konferencija „Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera“

  Information
  16 oktobar 2019
  Druga PSSOH konferencija održava se u Nedelji otvorenog pristupa Ovogodišnja konferencija Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera održaće se 26. oktobra 2019. u amfiteatru „Nikola Tesla“ (br. 56) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Konferenciju organizuje Elektrotehnički fakultet...
 • Usvojene institucionalne politike otvorene nauke

  Usvojene institucionalne politike otvorene nauke

  Information
  09 april 2019
  Svi državni univerziteti usvojili su politike otvorene nauke U skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnoškog razvoja datim u Platformi za otvorenu nauku, svi državni univerziteti i više naučnih instituta usvojilo je odgovarajuće platforme ili pravilnike vezane za primenu principa...
 • Open Science Trainer Bootcamp u Beogradu

  Open Science Trainer Bootcamp u Beogradu

  Information
  05 april 2019
  Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 23. april 2019. Univerzitet u Beogradu u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“ organizuje Open Science Trainer Bootcamp (23. april 2019). Cilj intenzivnog jednodnevnog programa je da se obuče edukatori za otvorenu nauku koji će...
 • Kako ispuniti obaveze u vezi sa otvorenim pristupom u projektima H2020?

  Kako ispuniti obaveze u vezi sa otvorenim pristupom u projektima H2020?

  Information
  03 februar 2019
  Od 4. Do 8. februara 2019. konzorcijum FOSTER organizuje onlajn kurs o otvorenom pristupu publikacijama u projektima u okviru programa Horizont 2020. Kurs je besplatan i namenjen je istraživačima, rukovodiocima projekata, bibliotekarima i urednicima digitalnih repozitorijuma. Prijavljivanje za...
 • Povezivanje servisa Altmetric.com sa institucionalnim repozitorijumima iz Srbije

  Povezivanje servisa Altmetric.com sa institucionalnim repozitorijumima iz Srbije

  Information
  19 januar 2019
    Gde se sve pominju naučni radovi? U sedam institucionalnih repozitorijuma iz Srbije implementiran je dodatak koji prikazuje podatke koje prikuplja servis Altmetric.com – jedan od servisa koji prate one izvore informacija koje tradicionalna bibliometrija ne pokriva. Altmetric.com beleži pominjanje...
 • Praćenje otvorenog pristupa u Srbiji: servis OpenAIRE Monitor

  Praćenje otvorenog pristupa u Srbiji: servis OpenAIRE Monitor

  Information
  18 decembar 2018
    Grafički prikaz dostupnosti radova koje su objavili istraživači iz Srbije i koji su finansirani sredstvima MPNTR. Prikazani su samo radovi koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u DOAJ i deponovani u repozitorijume koji zadovoljavaju standarde koje je propisala Evropska komisija.     Podaci za...
 • Veštine i obuka za otvorenu nauku i EOSC (European Open Science Cloud) ekosistem

  Veštine i obuka za otvorenu nauku i EOSC (European Open Science Cloud) ekosistem

  Information
  16 decembar 2018
  Sprovođenje prinicipa otvorene nauke zahteva nove veštine i kod istraživača, i kod bibliotekara. Početkom decembra 2018. održan je koristan vebinar u okviru kog je dat veoma detaljan popis potrebnih veština.   Prezentacija  Snimak vebinara    
 • EpiDoc XML kodiranje rimskih natpisa sa tla Srbije: projekat Balkanološkog instituta SANU

  EpiDoc XML kodiranje rimskih natpisa sa tla Srbije: projekat Balkanološkog instituta SANU

  Information
  04 decembar 2018
  Projekat EpiDoc XML kodiranje rimskih natpisa sa tla Srbije — digitalizacija antičkog epigrafskog nasleđa Balkanološkog instituta SANU usmeren je na istraživanje, digitalno dokumentovanje, publikovanje i prezentaciju antičkog epigrafskog nasleđa na tlu Srbije. Cilj je da se formira elektronska...
 • Predstavljanje portala EOSC

  Predstavljanje portala EOSC

  Information
  15 novembar 2018
  Prva verzija portala European Open Science Cloud (EOSC) biće zvanično predstavljena 23. novembra 2018. godine u Beču.European Open Science Cloud (EOSC) je evropski projekat koji ima za cilj uspostavljanje centralne infrastrukture za pristup primarnim podacima nastalim tokom istraživanja, a u...
 • Radionica Focus on Open Science

  Radionica Focus on Open Science

  Information
  05 novembar 2018
    Radionica Focus on Open Science: Open Science and the Management of A Cultural Change, održaće se 12. novembra 2018. godine u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd. Radionica traje od 10 do 16 časova. Radionicu organizuje Univerzitetska biblioteka...
 • Održana konferencija „Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera“

  Održana konferencija „Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera“

  Information
  25 oktobar 2018
  U subotu 13. oktobra, u Beogradu je održana konferencija „Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera“. Konferenciju je organizovao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu. Pored dve sesije posvećene slobodnom softveru i otvorenom hardveru, na konferenciji se u okviru posebne sesije...
 • OpenAIRE i FOSTER obeležavaju Nedelju otvorenog pristupa serijom vebinara

  OpenAIRE i FOSTER obeležavaju Nedelju otvorenog pristupa serijom vebinara

  Information
  22 oktobar 2018
    OpenAIRE i FOSTER obeležavaju Nedelju otvorenog pristupa serijom vebinara posvećenih otvorenom prustupu publikacijama i primarnim podacima prikupljenim tokom istraživanja, FAIR principima i tretmanu primarnih podataka, politikama otvorene nauke, portalu OpenAIRE i drugim temama koje spadaju u...
 • Dani otvorene nauke (II) u Beogradu

  Dani otvorene nauke (II) u Beogradu

  Information
  18 oktobar 2018
  U sklopu Erasmus+ projekta Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science, a uz podršku Horizon 2020 projekta OpenAIRE, u Beogradu će se 18. i 19. oktobra 2018. održati dvodnevna konferencija Dani otvorene nauke. Cilj konferencije je upoznavanje istraživača iz Srbije sa principima otvorene...
 • Popust za troškove objavljivanja u otvorenom pristupu u časopisima Taylor & Francis

  Popust za troškove objavljivanja u otvorenom pristupu u časopisima Taylor & Francis

  Information
  18 avgust 2018
    Međunarodni konzorcijum eIFL (Electronic Information for Libraries) obnovio je ugovor sa izdavačkom kućom Taylor & Francis. Na osnovu ugovora istraživačima iz Srbije odobrava se popust u iznosu od 50% na troškove objavljivanja rada (APC) u Open Access časopisima ovog izdavača. Ovaj ugovor važi do...
 • Usvojena Platforma otvorene nauke

  Usvojena Platforma otvorene nauke

  Information
  09 jul 2018
  Inicijativa MPNTR za otvoreni pristup rezultatima projekata Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) usvojilo je Platformu za otvorenu nauku. Ovim dokumentom se uvodi obaveza deponovanja svih publikacija koje su rezultat projekata delimično ili potpuno finansiranih od strane...
 • Rezultati projekta BEOPEN

  Rezultati projekta BEOPEN

  Information
  01 jun 2018
  Detaljnije informacije o rezultatima projekta BEOPEN, Erasmus+ projekta koji je okupio sve državne univerzitete možete naći na adresi: http://beopen.uns.ac.rs/events.php